FUZZ KIDS STL03 SILVER170.5
  • DESCRITION
  • SIZE
  • OPTION
2019 儿童版 FUZZ 太阳镜模型。
惠灵顿形太阳镜的特点是纤细而尖尖的轮廓。它由β钢制成,重量轻,并已改为儿童用醋酸纤维尖端,给孩子一个稳定的贴合度。

10g / 贝塔钢

* 国内交货需要 1-3 个工作日。
Front frame : 132 / Lens width : 48
Bridge : 17 / Temple : 135

01. 刻印服务 +

(0/10)
* 已雕刻的产品不可更换或退款。服务将适用于同意此项规定的顾客
CART BUY NOW SOLD OUT 관심상품등록
상품 옵션
刻印服务[选择] (0/10)
옵션 선택